Awards

2018 Full Marathon Men

General

Place Name Time
1 Narandulam Munkhbayar 2:21:47
2 Hiroki Oe 2:22:41
3 Yusuke Kawaminai 2:22:59

JAAF members

Place Name Time
1 Narandulam Munkhbayar 2:21:47
2 Hiroki Oe  2:22:41
3 Yusuke Kawaminai 2:22:59
4 Yuma Masumoto 2:26:00
5 Gantsetseg Gurragchaa 2:28:56
6 Toshihiko Ebi 2:29:11
7 Yuto Fujiyama 2:29:36
8 Tsuyoshi Denno 2:30:22

Non-JAAF members

Place Name Time
1 Takuya Tanimoto 2:31:04
2 Syuhei Kono 2:32:34
3 Dan Lowry 2:36:59
4 Kentaro Konishi 2:39:20
5 Takuya Sekimoto 2:39:50
6 Hiroji Kiyomura 2:40:58
7 Syunta Kimura 2:41:28
8 Kazuma Sato 2:42:02

2018 Full Marathon Men Age Bracket

Under 29 years old

Place Name Time
1 Narandulam Munkhbayar 2:21:47
2 Hiroki Oe 2:22:41
3 Yuma Masumoto 2:26:00

30s

Place Name Time
1 Yusuke Kawaminai 2:22:59
2 Tsuyoshi Deno 2:30:22
3 Naohiko Yomura 2:30:44

40s

Place Name Time
1 Takuya Tanimoto 2:31:04
2 Takao Tajiri 2:31:40
3 Katsunori Chiyooka 2:39:17

50s

Place Name Time
1 Hideo Takahashi 2:40:34
2 Koichi Sako 2:45:54
3 Kazunobu Yamada 2:49:46

Over 60 years old

Place Name Time
1 Susumu Matsuhira 2:59:00
2 Yoshiki Agata 3:08:15
3 Satoshi Uchiumi 3:10:09